• Lolo Jose
 • Inang Kalikasan
 • Babalik Muli
 • Sana'y Totoo Na
 • Prinsipyo
 • Kaibigan
 • Kung Ikaw Ay Lumayo
 • Aaminin Ko... Ang Nasa Puso Ko
 • Maghihintay sa 'yo
 • Bakit... Mahal Kita
 • Laban Na
 • Bayan Ko
 • Reconciliation
 • Revolution
 • Kapayapaan ang panawagan
 • Gising na O kuya ko
 • Bilanggo
 • One Earth
 • Mabuhay ang kalayaan
 • Oras na
 • Sierra Madre
Coritha's Songs

Being updated... listen to some songs and come back again...

Coritha All Rights Reserved @ 2006
www.coritha.com
Click  this if you have slower connection.
More quality sound but this needs
a broadband connection to listen to..
Take note that loading from YouTube can be slow and choppy. Please wait up to 100% completion before playing the video.